** เรื่องน่ารู้ “เขตอำนาจศาล” และ “พื้นที่ สน.”
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ สน.สายไหม

เนื่องจากมีพี่น้องประชาชนสอบถามมากันมากว่า
“ญาติถูกจับกุมบริเวณนั้น หรือเหตุเกิดบริเวณนี้”
ต้องไปขึ้นศาลที่ใด
เพื่อความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในเขตสายไหม
จึงขอรวบรวมเขตอำนาจศาล ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ สน.สายไหม มานำเสนอเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการติดต่อประสานงาน ครับ
(ไม่รวมศาลชำนัญพิเศษ / ศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเฉพาะทางอื่นๆ เช่น ศาลแรงงาน, ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ เป็นต้น)

– แขวงสายไหม, แขวงออเงิน เขตสายไหม
อยู่ในเขตอำนาจ ศาลจังหวัดมีนบุรี / ศาลอาญามีนบุรี, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีนบุรี

– แขวงคลองถนน เขตสายไหม
อยู่ในเขตอำนาจ ศาลอาญา (รัชดา), ศาลแขวงดอนเมือง, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หลังสวนจตุจักร

– แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
อยู่ในเขตอำนาจ ศาลจังหวัดมีนบุรี / ศาลอาญามีนบุรี, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีนบุรี

– แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
อยู่ในเขตอำนาจ ศาลอาญา (รัชดา), ศาลแขวงดอนเมือง, ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หลังสวนจตุจักร

 

นำทาง Click